Lyceumstraat 2
Postbus 20 | 8440 AA Heerenveen
Telefoon: 0513 820 820
Fax: 0513 820 829
E-mail: info@ariebrinkadvocaten.nl

Algemene Voorwaarden


Arie Brink Advocaten is de handelsnaam van Brink & Brink B.V., statutair gevestigd te Heerenveen en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 01086808. Alle opdrachten worden verricht krachtens overeenkomst van opdracht, waarop de Algemene Voorwaarden van Arie Brink Advocaten van toepassing zijn. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.

 

 

Arie Brink Advocaten is onderdeel van: